@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

فرم درخواست صادرات نرم افزار

در صورتی که متقاضی توزیع نرم افزار مورد نظر خود در خارج از کشور می‌باشید اطلاعات زیر را تکمیل فرمایید.
مشخصات تولید کننده


عنوان شرکت:
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
موضوع فعالیت:
شماره ثبت:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:
نشانی:
مشخصات نرم افزار مورد نظر جهت صادرات
 
عنوان نرم افزار :
موضوع نرم افزار :
مشخصات فنی نرم افزار :
حامل نرم افزار :  
شرح محتوای نرم افزار:
شماره ثبت نرم افزار:
قیمت نرم افزار:
توضیحات مورد نیاز:
آیا این نرم افزار سابقه صادراتی دارد؟
در صورتی که سابقه صادراتی دارد نام کشور و نحوه صدور آن را ذکر فرمایید.
آیا تاکنون نرم افزار مورد نظر رتبه دریافت نموده است؟
 
در صورت دریافت رتبه از کدام سازمان بوده است؟
آیا این نرم افزار با استانداردهای فنی و علمی در سطح استانداردهای بین‌المللی مطابقت دارد؟ نام ببرید.