@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

نتایج جستجوی عبارت در سایت


50000 ریال
تمام مباحث این بسته آموزشی شامل آزمون تستی و پاسخ تشریحی درست و غلط تس ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
50000 ریال
تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی شامل آزمون تستی و پاسخ تشریحی درست ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
50000 ریال
تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی دارای امکان خط کشی متون مدنظر معلم ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
50000 ریال
تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی دارای امکان خط کشی متون مدنظر معلم ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
50000 ریال
تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی دارای امکان خط کشی متون مدنظر معلم ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
50000 ریال
تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی دارای امکان خط کشی متون مدنظر معلم ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
50000 ریال
تمام مباحث این بسته آموزشی  دارای امکان حل تمرین بصورت تعاملی و i ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
50000 ریال
در تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی، حل تمرین به صورت تعاملی و inte ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
«مدیریت ارزشیابی اساتید و مربیان مراكز آموزشی، دانشگاه‌ها، ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
  این نرم­افزار، تنها یك كتاب گویا نیست. دانش­آم ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
فصل اول: بردارها فصل دوم: معادل ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
این نرم­ افزار، تنها یك كتاب گویا نیست. دانش­آموزان عل ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
این نرم­افزار، تنها یك كتاب گویا نیست. دانش­آموزان علا ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
مجموعه کاملی از سیستم ها و ابزارها برای مدیریت و هدایت آموزش دانشگاه . ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
مبتنی بر Microsoft CRM 4.0 ، با یکپارچه گی با سیستم آموزش امکان پیگیری ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
ابتدا قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   بعدی انتها 
340