@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

نتایج جستجوی عبارت در سایت


قیمت حسب مورد متغیر می باشد
این سیستم که در نسخه 20/6 سیستم جامع مالی و اداری تدبیر آماده ارائه عم ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
امكان معرفی سرویسكاران و حسابهای مالی مربوط. · امكان ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
معرفی امروزه. كسب و كارها ی گونا گون ، هم برای ماندگاری و هم برای تو ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
این سیستم به منظور مدیریت و كنترل خدمات كشاورزی مراكز خدمات كشاورزی سا ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
طرح وزارت خارجه برخط طراحی و پیاده سازی سیستم خدمات اخبار و اطل ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
قابلیتهای سیستم مدیریت خدمات پس از فروش ACS بدون شك هر شركت تولیدكنن ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
در نرم افزار CRM این قابلیت ارزشمند وجود دارد که بتوان از طریق ابزار م ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
مشخصات نرم افزار مکاتبات داخلی مقدمه : امروزه یکی از مهمت ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
مشخصات نرم افزار آرشیو اسناد و مدارک مقدمه : امروزه اسناد ، مدارک ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
پیشنهاد جهت طراحی و پیاده سازی سیستم دفترچه تلفن امکانات موجود در سیس ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
a. امكان تعریف گروه خدمات موجود b. امكان تعریف خدمات هر گروه از خدم ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
600000 ریال
ثبت ، ویرایش و جستجوی پیشرفته اطلاعات مشترکین لیست گیری و ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
- تعریف اطلاعات پایه شامل بیش از 50 مورد اطلاعات دقیق شخصی و استخدامی ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
-
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
این سیستم وظیفه گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به عملیات خدمات پس از ف ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
ابتدا قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   بعدی انتها 
1221