@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

نتایج جستجوی عبارت در سایت


50000 ریال
تمام مباحث موجود در این بسته آموزشی شامل حل تمرین و کار در کلاس می باش ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
71250 ریال
موزش ویدئویی ریاضی اول دبستان ۱۱ دیسک CD ویدئو سی‌ ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
28500 ریال
آموزش ویدئویی علوم تجربی (سال اول دبستان) ۳ دیسک CD وید ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
38000 ریال
آموزش ویدئویی فارسی اول دبستان ۵ دیسک CD ویدئو سی‌ ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
150000 ریال
این مجموعه شامل فعالیت های آموزشی، کارگاه ریاضی، تمرین های تعاملی و کا ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
30000 ریال
این مجموعه شامل فعالیت های آموزشی، کارگاه ریاضی، تمرین های تعاملی و کا ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
20000 ریال
موضوع:قرآنینوع رسانه:softwareتعداد حامل:1آموزش قرآن سال اول دبستان ویژ ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
70000 ریال
شامل مجموعه دروس علوم، ریاضی و فارسی با قابلیت دیکته گفتن و دارای فضاه ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
قیمت حسب مورد متغیر می باشد
امکانات برنامه امکان مدیریت چندین مجتمع یا مدرسه در یک سیستم امکان ث ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
71250 ریال
موزش ویدئویی ریاضی اول دبستان ۱۱ دیسک CD ویدئو سی‌ ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
28500 ریال
آموزش ویدئویی علوم تجربی (سال اول دبستان) ۳ دیسک CD وید ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
38000 ریال
آموزش ویدئویی فارسی اول دبستان ۵ دیسک CD ویدئو سی‌ ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
25000 ریال
هدف از این نرم افزار در وحله اول آموزش نام رنگ های اصلی و ترکیبی ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
35000 ریال
کتابخانه : پیرامون اخلاق در خانواده و تربیت فرزند ، تربیت اسلامی ، آدا ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
400000 ریال
اولین مجموعه کامل آموزشی برای کودکان دلبند شما شامل 5 بسته نرم افزاری ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
20000 ریال
موضوع:قرآنینوع رسانه:softwareتعداد حامل:1آموزش قرآن سال اول دبستان ویژ ...
دسته ها:مشترک،کاربردی
17