@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار tripwire (تضمین صحت اطلاعات و پیکربندی)
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار tripwire (تضمین صحت اطلاعات و پیکربندی)
شناسه نرم افزار 8449
قیمت : 70,000,000 ریال
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

-


یکی از مواردی که در مراکز داده به علت وجود تجهیزات و سرویسهای گوناگون و متنوع حائز اهمیت می باشد، ایجاد مکانیزمهائی برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات و تغییرات موجود در مراکزداده و شبکه های گستره می باشد. این اطلاعات می تواند شامل اطلاعات پیکربندی تجهیزات شبکه و امنیت، اطلاعات خام سرویسهای کسب و کار و دیگر اطلاعات موجود در مراکز داده باشد.


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران