@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم های مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم های مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات
شناسه نرم افزار 680
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

ویژگی‌های سیستم یکپارچة مدیریت نگهداری و تعمیرات
Integrated Maintenance Management System (IMMS)

معرفی

تجهیزات

تعمیرات پیش‌گیرانه Preventive Maintenance(PM)a و تعمیرات شرطی Conditional Maintenance(CM)a

مدیریت درخواست كار Work Request Management(WRM)a

مدیریت گردش‌كار WorkFlow Management(WFM)a

سیستم‌های امنیتی و حفاظتی

كالیبراسیونِ تجهیزات ابزار دقیق

گزارش‌گیری و گزارش‌سازی Report Generator

پیوند با دیگر سیستم‌های نرم‌افزاری و اجزایِ TSMIS

قابلیت‌های نرم‌افزاری و سیستمی

هفت قابلیت شاخص
پگاه آفتاب با بهره‌گیری از دانش و تجربة مشاوران صنعتی و با نگاه به نیازها و مشكلات صنایع، در جهت برآوردن نیازهای صنعت از طریق ارائة راه حل مكانیزاسیون گام برداشته و پیش می‌رود.
در این میان یكی از ابزارهایی كه توسط پگاه آفتاب در دسترس مدیران و كارشناسان قرار گرفته، سیستم یكپارچة مدیریت نگهداری و تعمیرات (IMMS) است. این سیستم می‌تواند مشكلات موجود را در حوزة نگهداری و تعمیرات مرتفع سازد.
IMMS نام اختصاصی نرم‌افزار مدیریت نگهداری و تعمیرات پگاه آفتاب است؛ عنوان عمومی سیستم‌های نرم‌افزاریِ مدیریت نگهداری و تعمیرات در مجامع و محافل علمی و فنی Computerized Maintenance Management Systems(CMMS) است.
در اینجا به تعدادی از مشكلات و نارسایی‌های ناشی از عدم مكانیزاسیون مدیریت نگهداری و تعمیرات اشاره می‌كنیم:
• اتلاف وقت مدیران ارشد واحدهای صنعتی به علت تشكیل جلسات متعدد برای كشف گلوگاه‌ها در افتِ تولید و توقف خطوط تولید
• برآورد هزینه‌های سالیانة تعمیرات برحسب پارامترهای مختلف(نفر، ابزار، قطعه و...)؛ که مشكل، زمان‌بر و گاه حتی غیرممكن است.
• تهیة برخی گزارش‌های مدیریتی، دشوار و بعضی اوقات غیرممكن است.
• گردش‌كارهای طولانی و زمان‌بر برای مدیریت درخواست كار تعمیرات
• عدم ارتباط و یكپارچگی سیستم تعمیرات با سیستم انبار
• توقف طولانی‌مدت خط تولید هنگام بروز خرابی تجهیز
• دشواریِِ كنترل سطوح دسترسی به مستندات
• عدم امكان دسترسی هم‌زمان به مستندات
• هزینة بالای نگهداریِ نسخ پشتیبان مستندات
• شناسنامة تعمیراتی تجهیزات ناقص یا نامعلوم است
• و...
پگاه آفتاب برای مكانیزاسیون مدیریت تعمیرات با تولید «سیستم مدیریت درخواست كار»
Work Request Management(WRM)s كه در كنار «سیستم مدیریت تعمیرات اضطراری» (EM) كار می‌كند، ابزاری قدرتمند ارائه نموده است.
اطلاعات مورد نیاز مدیران و كارشناسان برای پی‌گیری و نظارت بر روند اجرای درخواست كار در طول فرآیند تعمیرات، توسط سیستم مدیریت درخواست كار (WRM) ایجاد و نگهداری می‌شود. این سیستم بر مبنای فناوری «طراحی و مدیریت گردش‌كار» (WorkFlow Management) استوار است و تمامی مراحل فرآیند تعمیرات را پوشش می‌دهد.
از جمله مراحل مذكور می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

صدور درخواست كار راه‌اندازی مجدد تجهیز
تأیید درخواست كار اظهار نظر واحد فنی، مهندسی
اظهار نظر واحد تعمیراتی فعالیت‌های نظارتی قبل و بعد از تعمیر
صدور مجوز تعمیرات (Permit) و ثبت فعالیت‌های حفاظتی و ایمنی كار ثبت گزارش تعمیرات، قطعات مصرفی، كاركرد پرسنل، اشكالات و روش‌های رفع آن
تعیین فعالیت‌های تعمیراتی


از آنجا كه ممكن است هر واحد صنعتی برای مدیریت فرآیند تعمیرات خود روال ویژه‌ای داشته باشد و به‌واسطة سیاست‌های مدیریتی، روند کاری و «گردش فرم‌ها» متفاوت از دیگر واحدهای صنعتی باشد، تنها استفاده از سیستمِ مكانیزه‌ای می‌تواند مفید باشد که با هر گردش کاری بتواند تغییر کند و حالت ثابت و غیر قابل تغییر نداشته باشد. زیرا همواره ممكن است بنا به دلایل گوناگون، از جمله جابه‌جایی افراد در پست‌ها و تغییر مسؤولیت‌ها و تغییر گردش‌كار، به تغییر ایستگاه‌های كاری و در نتیجه تغییر گردش‌كار نیاز باشد.
با در اختیار داشتن فناوری طراحی و مدیریت گردش‌كار (WFM) همواره این امكان وجود دارد كه برای گردش درخواست كار، ترتیب مناسب را تعریف كرده و با تعیین سطوح دسترسی كاربران، به حالت بهینه رسید. در نتیجه با در اختیار داشتن چنین سیستمی می توان به بالاترین میزان بهره‌وری در امر نگهداری و تعمیرات دست یافت.
در واقع نقطة اوج بهره‌وری سیستم‌های پیشرفتة مدیریت نگهداری و تعمیرات، كاهش زمان خرابی تجهیزات و توقف خط تولید؛ كاهش زمان گردش‌كارِ درخواست كار در تعمیرات اضطراری و به صفر رساندن زمان گردش‌كارِ درخواست كار در تعمیرات پیش‌گیرانة تجهیزات می‌باشد. كه پگاه آفتاب به‌وسیلة WFM توانسته‌است به این موفقیت نایل آید.
در تعمیرات اضطراری (EM) با این روش می‌توان گردش‌كار را تا 75 درصد سریع‌تر انجام داد و در تعمیرات پیش‌گیرانه با این روش می‌توان زمان گردش‌كارِ درخواست كار را به صفر رساند.
به یُمن بهره‌مندی از WFM هر مدیر و كارشناس مسؤول ضمن اینكه می‌تواند مسیر ارجاع كارها را كنترل كند تنها به «كارپوشة وظایف» خود دسترسی دارد و در هر لحظه می‌تواند با صرف كم‌ترین زمان به كارهای جاری خود سامان دهد.
به مدد امكانات فراهم‌آمده در این سیستم، تمام فعالیت‌های مدیریت تعمیرات می‌تواند «بدون كاغذ» (Paperless) انجام شود.
آگاهی متخصصان پگاه آفتاب از ارزش گزارش‌های درست و بهنگام، ایشان را بر آن داشت تا برای تهیة انواع گزارش‌های دلخواه مدیران و كارشناسان، ابزار «گزارش‌ساز» (Report Generator) را در بطن سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات گنجانیده و كاربران را یاری دهند تا بدون نیاز به تولید یا خرید نرم‌افزاری دیگر، گزارش‌های مدیریتی یا Detail را خود تولید نمایند. با استفاده از این قابلیت هر مدیر یا كارشناس می‌تواند با صرف كم‌ترین زمان و بدون نیاز به دانش تخصصی كامپیوتر، به گزارش دلخواه خود دست یابد.
مدیران آگاه همواره در تلاش‌اند تا با در اختیار داشتن اطلاعات بهنگام، كنترل مؤثری بر اوضاع داشته باشند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب برنامه‌ریزی كنند.
از آنجا كه اطلاعات، مادة خام برنامه‌ریزی است، لذا برای برنامه‌ریزی در حیطة نگهداری وتعمیرات به ابزاری مانند: سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه
(Preventive Maintenance Management System) نیاز است.
در IMMS پگاه آفتاب، افزون بر مدیریت تعمیرات اضطراری، كه توسط بخش‌‌های EM و WRM انجام می‌شود، با استفاده از سیستم PM انواع برنامه‌های تعمیرات پیش‌گیرانه نیز مدیریت می‌گردد.
از جملة انواع برنامه‌های تعمیرات پیش‌گیرانه می‌توان به مواردی از قبیل: تقویمی، دوره‌ای شناور، دوره‌ای غیرشناور، سر رسید مقداری اشاره نمود.
معرفی پارامترهای خاص مانند زمان و ساعت كاركرد توسط كاربر به‌منظور تعریف تعمیرات پیش‌گیرانه بر پایة پارامتر مقدور است. با توجه به این ویژگی امكان تعریف انواع تعمیرات پیش‌گیرانة شرطی (CM) فراهم شده است.
شرح فعالیت‌های PM ، قطعات، ابزارآلات لازم و نفرات و... قابل تعریف است.
پگاه آفتاب برای مدیریت نگهداری و تعمیرات بسته‌های نرم‌افزاریِ زیر را ارائه نموده است:
1. مدیریت تعمیرات – شامل بخش‌های WRM و EM
2. سیستم جامع مدیریت نگهداری و تعمیرات(IMMS) – شامل بخش‌های WRM ، EM و PMتجهیزات
1. معرفی كلیة تجهیزات و قابلیت درج انواع پارامترهای مربوط به هر تجهیز
2. مجهز به سیستم كدینگ تجهیزات
3. ایجاد بانك اطلاعاتی سازندگان و عرضه‌كنندگان هر تجهیز
4. ثبت هرگونه مستند برای تجهیز از جمله نقشه‌های فنی و اجرایی و...
5. قابلیت قرار دادن عكس برای هر تجهیز
6. نمایش نمودار درختیِ تجهیزات در یك نمای كلی
7. نمایش ساختار پیمایش درخت برای هر تجهیز علاوه بر نمودار درختی تجهیزات
8. تعیین دقیق كلیة فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات برای هر تجهیز
9. قابلیت كپی (Copy) ، انتقال (Cut) و نصب تجهیزات (Paste) با تمام زیر تجهیزات آنها در ساختار درختی تجهیزات.
10. ثبت تاریخچة عملیات و تعمیراتِ انجام‌شده بر روی هر تجهیز از گذشته تا به‌حال به‌طور خودكار
11. تعیین لیست تعمیرات پیش‌گیرانه مربوط به هر تجهیز
12. تعیین پارامترهای عملیاتی مربوط به هر تجهیز با قابلیت مقدار دهی به تمام زیر تجهیزات

تعمیرات پیش‌گیرانه( (PM و تعمیرات شرطی(CM)
1. تعیین دقیق تعمیرات پیش‌گیرانه (PM) و تعمیرات شرطی(CM) مربوط به هر تجهیز
2. طبقه‌بندی انواع PM و CM در 4 گروه (تقویمی، سررسید مقداری، دوره‌ای شناور، دوره‌ای غیرشناور)
3. محاسبة دائمی سررسید PM و CMها و صدور درخواست تعمیرات به‌طور خودکار
4. ارائه تقویم تعمیراتی برای PMهای مربوط به هر تجهیز
5. تخمین هزینة هر PM و CM برای هر تجهیز
6. پیش‌بینی قطعات و كالاهای مصرفی مورد استفاده در هر PM و CM
7. پیش‌بینی تعداد نیروی انسانی و ساعات مورد نیاز هر نفر برای انجام PM و CM
8. پیش‌بینی ابزارهای مورد نیاز در هر PM و CM و كلیه جزئیات در مورد آنها
9. تعیین و ثبت فعالیت‌های مورد نیاز در هر PM و CM برای هر تجهیز
10. تهیه و تعیین هرگونه مستندات فنی برای هر PM و CM از جمله: فایل صوتی، تصویری، نقشه و...
11. محاسبة PM و CMهای پارامتری وابسته به پارامترهای عملیاتی
12. قابلیت محاسبة PM و CM براساس وضعیت‌های مختلف تجهیز مانند: زمان در حال كار بودن( on بودن) یك تجهیز
13. قابلیت پیاده‌سازیِ هر گونه شرط و فرمول‌نویسی برای محاسبة PM و CM
14. امكان ایجاد ارتباط با سیستم‌های DCS وDAS به‌منظور دریافت مقادیر پارامترها در محاسبة CMوPM به‌طور خودكار
15. ارتباط مستقیم با سیستم انبار برای تعیین نقطة سفارش اقتصادی در ماه‌های بعد و كنترل موجودی و...
16. محاسبة هزینه نیروی انسانی مورد نیاز در هر PM و CM
17. تعیین و تخمین هزینه‌های PM و CM برای هر تجهیز
18. قابلیت وارد كردن و تعیین فرمول‌های آماری برای محاسبه اتوماتیك PM و CM
19. صفر كردن كلیه كنتورهای پارامترهای دخیل در یك PM و CM
20. قابلیت به جریان انداختن هوشمند یك درخواست كار برای از بین بردن زمان گردش‌كار
21. تعیین وضعیت‌های مختلف كاری تجهیز
22. ایجاد انواع پارامترهای عملیاتی از جمله: غیرشمارنده، شمارنده و سر رسید مقداری
23. ذكر كلیه مشخصات برای پارامترهای عملیاتی

مدیریت درخواست كارWRM
1. صدور برگه درخواست تعمیرات اضطراری، شامل تمام اطلاعات لازم
2. تعیین و تخمین هزینه‌های تعمیراتی برای هر تجهیز
3. ثبت میزان كاركرد نیروی تعمیراتی و كالاهای مصرفی
4. حذف جلسات روزانة واحد صنعتی با ایجاد یك سیستم مدیریت تعمیرات جاری مناسب
5. كاهش زمان گردش درخواست تعمیرات تا 75 درصد
6. تعیین اولویت‌های تعمیرات و درخواست كار
7. ثبت و بررسی اشكال‌ها در جدول مخصوص اشكال‌ها
8. مشاهده و ایجاد ساختار درختی اشكال‌ها و طبقه‌بندی آنها به شكل نمودار درختی
9. بررسی و تعیین روش‌های رفع اشكال به ترتیب اولویت دلخواه برای هر اشكال
10. ایجاد فرم‌های علت و معلول برای اشكال‌ها
11. تعیین دلایل درخواست تعمیرات
12. بررسی عملی‌بودنِ انجام تعمیراتِ درخواست‌شده و ذكر دلایل عدم انجام تعمیرات
13. بررسی و ذكر دلایل عدم صدور مجوز تعمیرات
14. بررسی نیاز داشتن درخواست كار به فعالیت‌های ایزوله(ایمنی و حفاظتی) و تفكیك گروه‌های آنها
15. تعیین جزئیات دقیق هر فعالیت ایزوله
16. بررسی ایزوله‌های مشترك بین چند درخواست كار هم‌زمان
17. عدم صدور مجوز بهره‌برداری، در صورت وجود یك یا چند ایزولة مشترك و هم‌زمان
18. صدور مجوز شروع به كار تعمیرات
19. چاپ ضمانت‌نامه در صورت صدور مجوز شروع به كار تعمیرات
20. تعیین قسمت‌های تعمیراتی
21. قابلیت ایجاد سیستم كدینگ برای تمام داده‌های فرم درخواست كار و تمام اشكال‌ها
22. تعیین و طبقه‌بندی انواع تعمیرات
23. قابلیت تأیید‌كردن و یا ارجاع‌دادنِ فرم درخواست كار برای ایستگاه قبل یا بعد كه در گردش‌كار مشخص شده
است.
24. ثبت دقیق زمان ورود به هر ایستگاه برای بررسی زمان‌های توقف و كشف گلوگاه‌ها
25. بررسی امكان راه‌اندازی و صدور مجوز برای راه‌اندازی و بهره‌برداری مجدد
26. بررسی و ذكر دلایل عدم امكان راه‌اندازی مجدد
27. ثبت اطلاعات تعمیرات انجام‌شده
28. تولید تاریخچة تعمیرات تجهیز به‌طور خودكار
29. قابلیت بازبینی و بررسی مسیر گردش‌كار در هر لحظه برای یك درخواست كار
30. قابلیت دریافت پرینت از فرم درخواست كار برای واحدهای صنعتی فاقد شبكه
31. تشخیص و جلوگیری هوشمند از ورود اطلاعات متضاد، متناقض و اشتباه
32. ایجاد یك كارپوشه(كارتابل) اختصاصی با ظرفیت نامحدود برای هر فرد
33. رسم انواع نمودارها در سیستم‌های گزارش‌گیری
34. وجود «یادداشت» و امكان درج «شرح كارِ انجام‌شده» در هر ایستگاه كاری
35. ارتباط مستقیم با سیستم انبار
36. تكمیل فرم‌ها با انتخاب اطلاعات از لیست و حداقلِ نیاز به تایپ كردن
37. ثبت تاریخ و شمارة یكتا برای هر درخواست كار به‌طور متمركز(در سطح كل سیستم) و اتوماتیك و غیرقابل‌تغییر

مدیریت گردش‌كار(WorkFlow Managemen)
1. طراحی آسانِ گردش‌كار و ایستگاه‌های كاری به‌طور دلخواه
2. قابلیت قرار دادن یك یا چند شرط مختلف بین ایستگاه‌های كاری
3. قابلیت تغییر گردش‌كار و تبدیل به شكل دلخواه (انعطاف پذیر بودن آن)
4. تعیین ایستگاه كاری شروع‌كننده، دریافت‌كننده و تأییدكننده به‌طور مجزا و یا توأماً
5. تعیین قابلیت ارجاع‌دادن و برگشت به ایستگاه‌های قبل در مورد هر ایستگاه یا ایستگاه خاص

سیستم‌های امنیتی و حفاظتی
1. تعیین سطوح دسترسی به قسمت‌های مختلف نرم‌افزار و وجود یك امضای دیجیتالِ اختصاصی برای هر نفر
2. ایجاد فایل پشتیبان (Back Up) برای اطمینان از پایداری اطلاعات سیستم و...
3. تعیین دقیق وظایف در هر ایستگاه كاری و جلوگیری از اقدام نابه‌جا
4. چاپ ضمانت‌نامة اجرایی در صورت صدور مجوز شروع به‌كار تعمیرات، (معتبر در سیستم قضایی كشور)
5. تعیین چارت سازمانی افراد و مشاغل
6. جلوگیری از ورود اطلاعات اشتباه و متناقض

كالیبراسیونِ تجهیزات ابزار دقیق
1. تولید تاریخچة كالیبراسیون تجهیز به‌طور خودكار
2. ثبت كلیة پارامترهای ورودی و خروجی برای كالیبراسیون تجهیز
3. امكان شبیه‌سازیِ كالیبراسیون و ثبت پارامترهای ورودی و خروجی شبیه‌سازی

گزارش‌گیری و گزارش‌سازی(Report Generator)
1. امكان گزارش‌گیری از تمام مراحل
2. طراحی گزارش با پارامترهای دلخواه و ساختار دلخواه (گزارش‌ساز)
3. دارای گزارش‌های پیش فرض و آماده علاوه بر گزارش‌ساز
4. ارائة گزارش‌های تحلیلی
5. وجود انواع گزارش مانند:
ـ گزارش اشكال و نحوه رفع اشكال
ـ گزارش وضعیت ایستگاه‌های كاری
ـ گزارش آمار كارهای واردشده به هر ایستگاه كاری
ـ گزارش تفصیلی درخواست كار
ـ گزارش درخواست كارهای بسته با ذكر تاریخ
ـ گزارش درخواست كارهای باز با علل عدم انجام
ـ گزارش در صد درخواست كارهای باز به تفكیكِ علت عدم انجام تعمیرات
ـ گزارش درخواست كارهای باز به تفكیكِ قسمت تعمیرات
ـ گزارش جمعِ علل عدم انجامِ درخواست كارهای باز به تفكیكِ مكان تجهیز
ـ گزارش كاركرد پرسنل
ـ گزارش هزینه‌های تعمیراتی
- و...

پیوند با سیستم‌های نرم‌افزاری و دیگر اجزای TSMIS
1. ارتباط با زیرسیستم‌های سیستم جامع اطلاعات مدیریت پگاه آفتاب (TSMIS)
- سیستم جامع اطلاعات مدیریت شامل زیرسیستم‌های حسابداری، انبار، تداركات و سفارشات، دارایی‌های ثابت و اموال، مدیریت منابع انسانی، اتوماسیون اداری و IMMS می‌باشد. كلیة زیرسیستم‌های فوق افزون بر عملكرد مستقل، در قالب یك سیستم یكپارچه نیز عمل می‌كنند.
2. ارتباط با سایر نرم‌افزارها مانند: MS-Excel, Autocad, MS-Word, MS-Project و...

قابلیت‌های نرم‌افزاری و سیستمی
• روش طراحیِ برنامه Object Oriented و روش پیاده‌سازی Component Oriented با استفاده از ابزار Borland Delphi می‌باشد. ابزار كمكی طراحی نرم‌افزار
Sybase Power Designer است، كه امكان طراحی منطقی، طراحی فیزیكی و پیاده‌سازیِ بانك اطلاعاتی را فراهم می‌سازد.
• با استفاده از MS SQL Server 2000 به‌عنوان مدیر پایگاه داده‌های رابطه‌ای، امكان دست‌یابی به سرعتِ عملكرد، در كنار اطمینان از امنیت اطلاعاتی فراهم می‌شود.
• كنترل سطح دسترسی كاربران: برای اعمال نظر مدیران مجموعه در تعریف سطح دسترسی افراد به امكانات سیستم، روشی منحصر به‌فرد ارایه می‌شود كه دسترسی گروه‌های كاربری به منوها و اجزای فرم‌های نرم‌افزار را میسر می‌سازد.
• ایجاد گزارش‌های دلخواه: حتی توان‌مندترین سیستم‌های اطلاعاتی، بدون گزارش‌های كاربردی و مورد نیاز كاربران مختلف تبدیل به نرم‌افزاری بلااستفاده می‌گردند. از آنجا كه نیازهای كاربران به گزارش‌های مختلف در طول زمان تغییر می‌یابد، تأمین نیاز كاربران تنها با مراجعة مكرر به تولیدكنندة نرم‌افزار و صرف وقت و هزینه میسر خواهد بود. یكی از روش‌های رفع این مشكل استفاده از ابزار گزارش‌ساز Report Generator است، كه امكان تولید گزارش‌هایی با ساختار قابل تعریف توسط كاربر را فراهم می‌كند. در این شیوه شخص تولیدكنندة گزارش باید نسبت به جزییاتِ ساختار بانك اطلاعاتی و زبان SQL برای تولید گزارش مورد نظر، دانش كافی داشته باشد. در این سیستم ساختار بانك اطلاعاتی در قالب جدول‌هایی شامل ستون‌های قابل استفاده برای تولید گزارش در اختیار كاربر قرار می‌گیرد؛ و در كنار آن امكاناتی برای دسته‌بندیِ اطلاعات و انجام عملیاتی از قبیل مجموع، میانگین، مینیمم و ماكزیمم و... و امكان تعیین شروط گزارش‌گیری نیز برای كاربر پیش‌بینی می‌شود.
• ثبت تاریخچة تغییرات: تغییرات اطلاعات فرم‌های در گردش سیستم توسط كاربران مختلف می‌تواند باعث بروز مشكلاتی گردد؛ از جمله این‌كه اولین نسخة اطلاعاتِ ثبت‌شده چه بوده؛ توسط چه كسی در چه زمانی و به چه چیز تغییر یافته است؛ اطلاعات چند بار از ابتدای درج تا زمان بررسی تغییر كرده‌اند؛و...
سیستمِ ثبت تاریخچة تغییرات، به‌واسطة ایجاد هر تغییری در اطلاعات سیستم، زمان تغییر، نام كاربر، و جزییات ركورد اطلاعاتیِ تغییریافته را ثبت نموده و امكان ره‌گیریِ تغییرات را برای مسؤول مربوطه مهیا می‌كند.
• پیوستگی اطلاعات مرتبط: در تمام بخش‌های نرم‌افزار كلیة اطلاعات مرتبط در كنار هم قرار داده می‌شوند تا به‌راحتی امكان مرور و ویرایش آنها فراهم گردد.
• عملكرد تحت شبكه: تبادل اطلاعات از طریق شبكة محلی(با مدیریت سیستم‌عامل ویندوزِ ویژة سرور) در این نرم‌افزار پیش‌بینی می‌شود.
• مجهز به دفترچة راهنمای كاربران: شامل شرح كلیة امكانات نرم افزار و و روش كار با نرم افزار
• استفاده از امضای دیجیتال ویژة هر كاربر: غالباً در بخش‌های مختلف نرم‌افزار به احراز هویتِ كاربران و اطمینان از درستیِ آن نیاز است. هر كاربرِ سیستم با شناسة كاربری و امضای دیجیتالِ ویژة خود در سیستم شناسایی شده و تنها به بخش‌های مجازِ از پیش تعریف‌شده دسترسی خواهد داشت.
• فارسی‌سازی همة پیغام‌های خطای پیش‌بینی‌شده: كلیة خطاهای مربوط به بخش‌های مختلف نرم‌افزار با توجه به محل بروزِ آن، پیامِ لازم را به كاربر می‌دهد.
• تعریف سطوح كاربری و دسترسی كاربران: سطوح دسترسی و مجوزهای كاربری كاربران در همة بخش‌های نرم‌افزار قابل تعریف است. بخش‌های مجازِ نرم‌افزار برای هر كاربر، به محض ورود وی با توجه به سطوح دسترسیِ از پیش تعیین‌شده، تنظیم می‌شود، سپس اجازة ورود به كاربر داده می‌شود.
• ارایة گزارش‌های مدیریتی و كارشناسی: استفاده از گزارش‌های مدیریتی از ابزارهای بسیار كارا و پُر اهمیت در تصمیم‌گیری مدیران به شمار می‌آید. در بخش‌های مختلف نرم‌افزار با توجه به نوع اطلاعاتِ دریافت‌شده، گزارش‌های گوناگون و سودمندی در اختیار مدیران قرار می‌گیرد كه می‌تواند دید مناسبی از وضعیت كارها در اختیار وی قرار دهد.
• ثبت نامحدود ركوردهای اطلاعاتی (محدود به ظرفیت‌های سخت‌افزار): با توجه به نكات در نظر گرفته‌شده در طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار، درج اطلاعات در بانك اطلاعاتی محدودیتی غیر از حجم هارد دیسك نخواهد داشت.
• تأمین حفاظت اطلاعات با استفاده از معماری Client / Server: در معماری استفاده‌شده كاربران صرفاً جهت تبادل اطلاعاتِ مورد تقاضا با سرور در ارتباط خواهند بود.
• تهیة نسخة پشتیبان از اطلاعات طبق برنامة زمان‌بندی: تهیة نسخة پشتیبان از اطلاعات به دو صورت دستی و خودكار طبق زمان‌بندی میسر است. بازیابی اطلاعاتِ پشتیبان نیز در مواقع مورد نیاز، فراهم می‌باشد.
• اجرای نرم افزار از راه دور به روش اتصال با مودم: نرم افزار به‌خاطر دارابودنِ قابلیت اجرای تحت شبكه می‌تواند پذیرای كاربرانی باشد كه توسط مودم به شبكة محلی متصل شده و مجاز به استفاده از نرم‌افزار هستند؛ و به‌عنوان یك ایستگاه كاری همانند ایستگاه‌های كاریِ مستقر در محل، به تبادل اطلاعات بپردازند. برای این منظور نصب تجهیزات مربوط به RAS (Remote Access Service) روی سرور الزامی می‌باشد.

هفت قابلیت شاخص
1. مدیریت گردش‌كار
2. مدیریت درخواست كار
3. پیاده‌سازی به‌صورت 100% بدون كاغذ
4. برنامه‌ریزی تعمیرات پارامتریك و شرطی
5. مجهز به گزارش‌ساز
6. تأمین یكپارچگی با دیگر اجزای سیستم جامع اطلاعات مدیریتTSMIS
7. ایجاد ساختار درختی و نمودارهای درختی برای تجهیزات

شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران