@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم بودجه و اعتبارات
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم بودجه و اعتبارات
شناسه نرم افزار 531
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.· امكان معرفی برنامه‌ها و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه.
· امكان ورود اطلاعات تعهدات و اعتبارات مربوط به سر فصل‌های حسابداری.
· امكان معرفی فصول و تخصیص بودجه مصوب و دریافتی بصورت ماهانه و سالیانه.
· امكان مشاهده و چاپ كلیه موارد بالا و گزارشات استاندارد دولتی مانند: بودجه مصوب سالانه، گزارش عملكرد، گزارش ماهانه برنامه‌ها، گزارش تفریغ بودجه، گزارش تفریغ بودجه (فصلی).
· تخصیص سر فصل‌های حسابداری به فصول و برنامه‌های معرفی شده و تعیین بودجه مربوط.
شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران