@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم تدارکات و قراردادها
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم تدارکات و قراردادها
شناسه نرم افزار 527
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.
امكان ثبت درخواست‌های خرید داخلی و خارجی و كنترل و پیگیری آنها.
· امكان ثبت سفارشهای خرید.
· امكان ثبت استعلام قیمت از شركت‌های مختلف و كنترل و پیگیری آنها.
· امكان ثبت قراردادهای خرید و فروش.
· امکان کپی اقلام از فرمهای در خواست خرید یا سفارش خرید سیستم تدارکات به فاکتور خرید.
· امکان ثبت فرمهای در خواست خرید، استعلام قیمت (مرتبط با چند در خواست خرید)، سفارش خرید (مرتبط با یک استعلام یا چند درخواست خرید) و قرارداد خرید یا فروش در سیستم تدارکات و قراردادها و پیگیری در خواستها و استعلامها و گزارشگیری از اطلاعات مربوطه از طریق دفتر تدارکات.


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران