@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم خزانه داری و کنترل نقدینگی
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم خزانه داری و کنترل نقدینگی
شناسه نرم افزار 526
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.
ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه.
· گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانك در زمان آینده و گزارش دفتر بانك.
· گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفكیك نقد و چك.
· مشاهده آرتیكل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت.
· امكان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته.
· امكان تسویه فاكتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی.
· امكان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود در صندوق.
· دفتر ریز عملیات صندوق بین دو تاریخ معین.
· دسترسی مستقیم به امكانات سیستم چك.
· گزارش گردش كل عملیات صندوق بین دو تاریخ معین.
· صدور رسید دریافت یا رسید پرداخت.
· امكان استفاده از سیستم ارزی به صورت مستقیم.
· گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز.
· گزارش آماری اسناد دریافتنی به تفکیک اشخاص.
· تفصیلی شناور در دفتر عملیات نقدی.


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران