@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار ممنوع المعامله (بازداشتیها )
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار ممنوع المعامله (بازداشتیها )
شناسه نرم افزار 508
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.


سیستم بانک اطلاعاتی مربوط به بخشنامه های بازداشتی
در این برنامه بخشنامه های بازداشتی با مشخصات کامل آنها با شماره و تاریخ بخشنامه ذخیره و ثبت میگردد و دارای قابلیتهای زیر میباشد:

ذخیره سازی اسامی افراد ممنوع المعامله با مشخصات مندرج در بخشنامه صادره از طرف مقامات قضائی
چاپ اسامی افراد ممنوع المعامله با مشخصات کامل به ترتیب حروف الفبا
جستجو و بازیابی فرد مورد نظر با مشخصات کامل/تشابه اسمی
امکان مشاهده و چاپ تصاویر بخشنامه های ثبتی(از دهه 40 تا به امروز)
ثبت و درج افراد ممنوع المعامله که توسط بخشنامه های جدید صادر میشود
درج و استخراج پلاکهای بازداشتی (جستجو براساس پلاک اصلی،فرعی،بخش و...)
درج و استخراج پلاک اتومبیلهای بازداشت شده (جستجو براساس پلاک یا قسمتی از پلاک)
کنترل اسناد مالکیت و اوراق مفقود شده
ثبت و اخطار دفترخانه هائیکه مهر آنها مفقود یا سرقت شده است

پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران