@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار بازرگانی
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار بازرگانی
شناسه نرم افزار 492
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

این سیستم خود شامل دو زیر سیستم مجزا می باشد. بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی. امکان ثبت و ویرایش و طبقه بندی تامین کنندگان و ردیابی سوابق آنها . ثبت و ویرایش اقلام خریدنی ، در دست سفارش ، اقلام وارد شده و ... . ثبت و ویرایش کلیه پرداختهای ارزی . ثبت و ویرایش اطلاعات مربوط به حمل، گمرک و ... .


شماره ثبت انفورماتیک:-


پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران