@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم انبار
خرید پستی / اینترنتی نرم افزار سیستم انبار
شناسه نرم افزار 477
دسته بندی : کاربردی،مشترک
 اضافه به سبد خرید

کانال مرکز نرم افزار ایران
توضیح: نرم افزارهای زیرمجموعه اتوماسیون (خودکارسازی) معمولا فاقد قیمت بوده و لینک خرید پستی آن ها فعال نمی باشد. جهت دریافت اطلاعات و خرید این نرم افزارها می توانید به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

امکان تعریف انواع کالا و مشخصات آنها
امکان تعریف نقطه سفارش، سقف حواله، حداکثر و حداقل‌سفارش برای کالا های استراتژیک
امکان تعریف شیوه قیمت گذاری در سطح کالا
امکان تعریف تاریخ فاسد شدن کالا و زمانیکه سیستم قبل از فاسد شدن شروع به هشداردهی می‌نماید
امکان گروه بندی‌کالاها بصورت نامحدود (هرکالا میتواند تحت بیش از یک گروه قرارگیرد.
امکان اعمال وضعیت های مختلف به کالا (سالم ، قابل تعمیر, اسقاط و ...)
امکان تعریف نا محدود کاربران و انتساب آنها به یک یا چندین گروه کاربران(Users)
امکان تعریف نامحدود انبار ها و نیز تعیین کاربرانی که به انها حق دسترسی دارند.
امکان گروه بندی‌انبارها ( اسقاط و دیگران نزدما ، عادی و ...)
امکان تعریف منابع تهیه کالا، ارزیابی آنها مطابق با استاندارد های ایزو
امکان نگهداری مشخصات خریداران کالا
امکان جستجو بر اساس تمام کدها
امکان نا محدود واحد های سازمانی و نیز مراکز هزینه مر بوط به آنها
امکان تعیین گروه های کالا که یک مرکز هزینه می تواند درخواست نمایید
امکان تعریف نمایندگان مراکز هزینه که از طرف آن مرکز هزینه مجازبه درخواست کالا هستند
سیستم‌هشداردهی‌هوشمند درمورد احتیاجات انبار
سیستم هشداردهی‌هوشمند درمورد کالا هاییکه در شرف فاسد شدن هستند
امکان تعریف و آدرس بندی محل های نگهداری کالا
امکان استفاده از بارکد برای ورود و خروج کالای فاسد شدنی
امکان تعریف اطلاعات پایه همانند نام کشورها مشخصات پروژه ها و صاحبان خارجی کالا
امکان درج غیر همزمان مقدار کالا و ارزش آن (در سند های که قیمت آنها وارد نشده است
امکان تفکیک و یا ادغام دو نمای مالی و مقداری
امکان قفل نمودن یک یا چند انبار خاص
سیستم ساعت و تاریخ مرکزی (همه پایانه ها ازتاریخ مشترک"غیرقابل دستکاری استفاده می نمایند
امکان ذخیره نتیجه بازشماری کالا های انبار و درج خودکار سند برای اعمال نغایرتهای تعیین شده
امکان تعریف و ویرایش الگوی کد
امکان ویرایش تنظیمات پایه وامکان گرفتن کپی پشتیبان از سیستم وبازیابی از کپی ها
امکان ایجاد و مشاهده گزارش های پویا از قسمت های مختلف سیستم
نصب برنامه فقط با استفاده از CD آن بدون نیاز به نصب هرگونه برنامه جانبی دیگر
مدیریت هوشمند خطا ها و پیغام دهی کاملا فارسی و نیز ثبت جزییات خطا ها برای پیگیری و رفع خطا


این نرم افزار دارای دو نسخه یكی تحت Dos ودیگری تحت

پرسش ها، دیدگاه ها و نظرات شما پیرامون این محصول نرم‌افزاری

نام شما
پست الکترونیک
پرسش ها، دیدگاه‌ها و نظرات شما
پرسش امنیتی
(تشخیص انسان از ماشین)
دوازده منهای دو؟کانال مرکز نرم افزار ایران