@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

فرم درخواست ���������� ���������������� �� ������ ���������� / �������������� ���� ��������������

در صورتی که متقاضی ���������� ���������������� �� ������ ���������� / �������������� ���� �������������� می باشید، اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید .

نام و نام خانوادگی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
موضوع درخواست: