@iransoftlearning


جهت دانلود رایگان اولین نرم افزار اندروید (اپلیکیشن) روزشمار دفاع مقدس بر روی این لینک یا تصویر زیر کلیک کنید


مرکز آموزش نرم افزار

فرم درخواست اجاره نرم افزارهای خاص و پیشرفته

در صورتی که متقاضی اجاره نرم افزارهای خاص و پیشرفته می باشید، اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید .

نام و نام خانوادگی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:
موضوع درخواست: